Визия

СУ „П. Р. Славейков” е модерно, иновативно, конкурентноспособно, привлекателно за учениците училище, което:

  • осигурява качествено образование;
  • поощрява учениците с активна позиция в учебно-възпитателния процес;
  • гарантира удовлетворение на образователните потребности и развиване на личностния потенциал на всеки ученик;
  • предоставя възможности за реализация във висши учебни заведения в България и чужбина

This image for Image Layouts addon

Мисия

Мисията на СУ „П. Р. Славейков“, Трявна е да подкрепят учениците в процеса на овладяването на ключовите компетентности, развитието и усъвършенстването им в безопасна и здравословна училищна среда, с квалифицирани педагогически специалисти и в партньорство с родителите.
Искаме да открием, запазим и развием таланта на всяко едно дете, така че то да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Усилията ни са насочени към придобиване от учениците не само на базисно образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно в обществото и на пазара на труда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

Последни новини

Виж всички новини

Важни новини

Виж всички новини
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image