Свободни места

7Справка за свободни места по паралелки до 27 .03.2023  г.  

 

 паралелка

 описание (вид паралелка)

 брой свободни места

1.а

Общообразователна

11

1.б

Общообразователна

7

2.а

Общообразователна

4

2.б

Общообразователна

5

3.а

Общообразователна

3

3.б

общообразователна

1

4.а

общообразователна

 -

4.б

общообразователна

 -

5.а

общообразователна

5

5.б

общообразователна

5

6.а

общообразователна

5

6.б

общообразователна

12

7.а

общообразователна

3

7.б

общообразователна

5

8.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

7

9.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

2

10.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

 -

11.а

Профил "Природни науки"

3

12.а

Профил "Природни науки"/ Профил „Обществени науки"

9

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image