График изпити самостоятелна формаучебна 2023/2024 г.
Заповед на директора за самостоятелната форма на обучение

ИЗПИТНА СЕСИЯ: януари-февруари за учебната 2023-2024 г.


за ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
за ученици с профил: "Математически";
 *място за оповестяване на резултатите – кабинет на заместник-директор по учебна дейност

Виж тук

ИЗПИТНА СЕСИЯ: април-май за учебната 2022-2023 г.

за ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
за ученици с профил: "Природни науки";
за ученици с профил: "Икономическо развитие";
за ученици с профил: "Математически";
 *оповестяване на резултатите – по електронна поща на ученика от заместник-директора по учебна дейност

Виж тук

ИЗПИТНА СЕСИЯ: август-септември за учебната 2022-2023 г.

за ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
за ученици с профил "Природни науки";
за ученици с профил "Икономическо развитие"
за ученици с профил "Математически"
 *място за оповестяване на резултатите – кабинет на заместник-директор по учебна дейност

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image