This image for Image Layouts addon


За Вас първокласници

Училищен план-прием за учебната 2023-2024 година.
Ред и правила за приемане на ученици в първи клас, подробен график на дейностите по приема на ученици в първи клас на СУ ”П. Р. Славейков” - Трявна

Виж повече

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 по приема на ученици в първи клас на СУ ”П. Р. Славейков” град Трявна

 

Дейност

Срок

1.

Седмица на “Отворените врати” /информационно-рекламна кампания/

09.05. - 12.05.2023 г.

2.

Подаване на заявления за класиране в първи клас

01.06. - 06.06.2023 г.

3.

Обявяване на списъци на класираните ученици

06.06.2023 г. – 17:00 ч.

4.

Записване на децата, приети на първо класиране

07.06. - 09.06.2023 г.

5.

Обявяване на незаетите места след първо класиране

09.06.2023 г.

6.

Приемане на заявления за участие във второ класиране за обявените незаети места

12.06. - 13.06.2023 г.

7.

Обявяване на списъците с приетите деца след второ класиране

13.06.2023 г. - 17.00 ч.

8.

Записване на децата, приети на второ класиране и обявяване на незаетите места след второ класиране

14.06.2023 г.

9.

Родителска среща на бъдещия първи клас

19.06.2023 г.

10.

Лятно училище за приетите в първи клас ученици

20.06. - 30.06.2023 г.

 

 

Настоящият график на дейностите е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 7 от 21.03.2023 г.

Класни ръководители

г-жа Йонка Ненова
г-жа Йонка Неновастарши учетел начален етапnenova@sou-tryavna.info
г-жа Нина Гашпарова
г-жа Нина Гашпаровастарши учител начален етапngashparova@sou-tryavna.info

НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

Умения, които децата ще научат

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image