Обществен съвет

Във връзка с чл. 252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

На 15.10.2020 г./четвъртък/ от 17:00 часа, ще се проведе събрание на родителите, за избор на Обществен съвет, поради изтичане мандата на настоящия


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Представител

E-MAIL

1

Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Родител на ученик от XI клас

kazasova@mail.bg

2

Г-жа Стоянка Йончева Христова

Родител на ученик от XI клас

tanyajh@abv.bg

3

Г-н Валентин Георгиев Скендеров

Родител на ученик от V клас

valentinskenderov@gmail.com

4

Г-жа Ивана Атанасова Янева

Родител на ученик от III клас

Juvana99@mail.bg

5

Г-жа Петя Пенчева Златева

Родител на ученик от V клас

harmonia.tryavna@gmail.com

6

Г-жа Лидия Дончева Милиджиева

Родител на ученик от VII клас

lidka38@mail.bg

7

Г-н Кольо Иванов Дабков

Представител на финансиращия орган – Община Трявна

k_dabkov@abv.bg

На първото си заседание новоизбрания Общественият съвет избира за председател - втори мандат Г-жа Боряна Стефанова Казасова


Отчет на Обществен съвет 2016 -2017 г
Отчет на Обществен съвет 2017 -2018 г
Отчет на Обществен съвет 2018 -2019 г
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image