История на училището

През 1909г. тревненското смесено  училище ще се рeорганизира в тревненска смесена прогимназия “П. Р. Славейков”, а от учебната 1922-1923г. основното училище и прогимназията се обединяват под наименованието Тревненско Основно училище “П. Р. Славейков”.

Средище на родолюбиви идеи, училището възпитава българи като революционера Ангел Кънчев, зографа Цаньо Захариев, поета Пенчо Славейков, първия професор по органична химия Пенчо Николов Райков. Годините от началото на 19 век са тежки за развитието на просветното дело в града. По време на воините в които участва България, училището се превръща в болница.
В края на 1944г. официално се променя името на училището на народно основно училище “П. Р. Славейков”. На 12. X. 1944г. в Трявна е открита непълна шестокласна гимназия. 

На 18. XII. 1945г. гимназията става пълна. През 1950-1951г. началното училище и Тревненската гимназия се обединяват в Национално Смесено училище, а през 1953-1954г. общообразователно пълно средно училище.
През 1956г. заради педагогическо майсторство училището е наградено с орден “Кирил и Методи”-I-ва степен. От 1958г. училището става опитно политехническо, като в него се учат 1078 ученици в 25 паралелки, а учителите са 45, от които 15 с висше образование. В началото на 1959-1960г. училището се преобразува в средно политехническо. Изграждат се 20 класни стаи, спортни площадки, дворът се озеленява. През 1969г. в училището се създава клуб за Научно и техническо Творчество на младежта. Към гимназията през 1982г. се разкрива производствен комплекс с три специалности: машиностроене, дървообработване и текстил. Материалната база е осигурена с дарения на производствени предприятия в Трявна.
С тяхна помощ са обзаведени кабинетите по български, руски, математика, биология, химия и информатика. Във връзка с новите насоки за развитие през 1983г. в тревненската селищна система са създава междуучилищен център за трудово-политехническо обучение. През 1989г. са създадени клуб за естетическо възпитание и видеоклуб. В училището през същата година се обучават 910 ученици под ръководството на 57 учители, от които 28 са носители на ордени, медали и значки. В помощ на учебно-възпитателната работа се явява училищната библиотека, в чийто фонд има 27 400 тома книги, както и над 69 заглавия в периодичен печат. През 1989г. във връзка с 150г. от основаването на училище ЕСПУ “П.Р.Славейков” е наградено с орден “НРБ-I-ва степен”.
От 1959г. до 1988г. със златни значки завършват 45 ученици и със сребърни 78. Възпитаниците на тревненското училище продължават традицията да бъдат гордост на учебното заведение и да разнасят славата на родното ни учебно заведение като учители, лектори, учени, художници, като личности полезни на своята родина. 


Първото просветно училище в Трявна е килийното училище при църквата “Св. Архангел Михаил” през ХVII век. Независимо от своята огромна роля за поддържане писмеността и културата на тревненци през османското владичество, знанията получени от килийните училища се оказвали недостатъчни и несъвместими със задачите на възродителния процес през XIX век.
През 1835 г. е създадено габровското училище, което се счита за началото на българската просвета.През същата година е получено разрешение за създаването на “Светото тревненско училище”.
С помощта на Никола Стоянов - търговец в Букурещ и Петър Сапунов - служител в руското консулство през 1836г. започва изграждането на тревненското училище и макар не напълно завършено през 1839г. - то приема първите ученици. То става извор на просвета, на родолюбие и граждански дух, път към мечтаната Сградата на училището прави впечатление с националния си стил. Тя е двуетажна строена от камък и дърво.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image