Начален етап

Учебни планове

Пълна информация за училищни учебни планове на Ia, Iб и Iв клас
за учебната 2023-2024 година
Учебни планове

Учебни планове

Пълна информация за училищните учебни планове на III a и III б клас
за учебната 2023-2024 година

Учебни планове

Учебни планове

Пълна информация за училищните учебни планове на IIa и IIб клас
за учебната 2023-2024 година

Учебни планове

Учебни планове

Пълна информация за училищните учебни планове на IVa и IVб клас
за учебната 2023-2024 година

Учебни планове

Прогимназиален етап

Учебни планове

Пълна информация за учебните планове на Va и Vб клас
 за учебната 2023-2024 година

Учебни планове

Учебни планове

Пълна информация за учебните планове на VIIа и VIIб клас
 за учебната 2023-2024 година

Учебни планове

Учебни планове

Пълна информация за учебните планове VIа VIб клас
за учебната 2023-2024 година

Учебни планове

Гимназиален етап

Учебен план

Училищен учебен план за VIII а клас
Профил: "Софтуерни и хардуерни науки"
за учебната 2023-2024 година

Учебен план

Учебен план

Училищен учебен план Xа клас
Профил: "Софтуерни и хардуерни науки"
за учебната 2023-2024 година

 

Учебен план

Учебен план

Училищен учебен план на XII а клас
Профил: "Природни науки"
за учебната 2023-2024 година

Учебен план

Учебен план

Училищен учебен план за IX а клас
Профил: "Софтуерни и хардуерни науки"
за учебната 2023-2024 година

Учебен план

Учебен план

Училищен учебен план XIа клас
Профил: "Софтуерни и хардуерни науки"
за учебната 2023-2024 година

Учебен план
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image