Графици за учебната 2023-2024 година

Приемно време на учителите

втори учебен срок

на преподавателите

График на консултациите

втори учебен срок

по предмети на преподавателите

График класни и контролни

втори учебен срок

на учениците от V до XII клас

Седмично разписание за втория учебен срок

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image