Нормативни документи

This image for Image Layouts addon

учебна 2023-2024
Годишен план за дейността на училището

Виж тук
This image for Image Layouts addon

учебна 2022-2023
Програма за превенция на ранното напускане на училището

Виж тук
This image for Image Layouts addon

учебна 2022-2023
Мерки за повишаване на качеството

Виж тук
This image for Image Layouts addon

учебна 2022-2023
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Виж тук
This image for Image Layouts addon

учебна 2023-2024
Форми на обучение в училище

Виж тук
This image for Image Layouts addon

учебна 2023-2024
Спортен календар на училището

Виж тук
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image