Педагогически състав

Преподаватели в начален етап

Катедра български език и литература, чужди езици

Катедра математика, информатика и информационни технологии

Катедра обществени науки, история и цивилизации, география и икономика

Катедра природни науки, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда

Катедра изобразително изкуство и музика

Катедра физическо възпитание и спорт

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image