Свободни места

Справка за свободни места по паралелки до 18.04.2024 г.  

 

 паралелка

 описание (вид паралелка)

 брой свободни места

1.а

Общообразователна

4

1.б

Общообразователна

4

1.в

Общообразователна

4

2.а

Общообразователна

9

2.б

Общообразователна

6

3.а

Общообразователна

5

3.б

общообразователна

2

4.а

общообразователна

 3

4.б

общообразователна

1

5.а

общообразователна

5

5.б

общообразователна

4

6.а

общообразователна

5

6.б

общообразователна

5

7.а

общообразователна

5

7.б

общообразователна

12

8.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

-

9.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

4

10.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

3

11.а

Профил "Природни науки"

2

12.а

Профил "Природни науки"

3

По проект BG05M2OP001-3.025-0002-С01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ" Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“, СУ „П. Р. Славейков“, гр. Трявна

 ОБЯВЯВА

 ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

 За повече подробности виж тук

Място и срок за подаване на документите:

Сканирани копия на подписани от кандидатите документи за участие в подбора се представят в срок до 15.05.2023 г. 17.00 ч. на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За повече информация на телефон: 0888675697 - Фондация „Вяра“

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image