Previous Next

Всички ученици от гимназиален етап желаещи да се запишат в клуба, могат да подадат заявления за участие в канцеларията на училището.

Занятията ще започнат от 12.12.2022 г.

За повече информация към г-жа Маргарита Симеонова на тел. 0879961072

Previous Next

На 25.11. 2022 г. Славейковото училище отбелязва 183 години от своето създаване. Получените бяха поздравителни адреси:

от г-жа Кристина Сидорова областен управител на област Габрово, от кмета на Община Трявна, г-жа Силвия Кръстева и  колектива на ОУ "Проф. П. Н. Райков", гр. Трявна;

Благодарим на всички, които ни поздравиха за празника!

 

Подаването на заявления за участие в класирането за стипендии ще приключи на 20 октомври 2022 г. до 17.00 ч.  съгласно Правилата за отпускане на стипендии в СУ „П. Р.Славейков“ за учебната 2022/2023 година.

 

Фондация „Вяра“ партньор по Проект № BG05M2OP001-3.025-0002-S01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“ на СУ „Петко Рачев Славейков“ -Трявна, с финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелектуален растеж“ 2014-2020 г. . . . . Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в труднодостъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общностите за местно развитие на МИГ „Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана“ 

Обява подбор на персонал по документи  може да се свалите тук

За повече информация посетете сайта на Фондация "ВЯРА"

Image
Image
Image
Image