Партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“ в град Варна

Между 14 – 16 април 2022г. СУ „П. Р. Славейков“ участва в партньорска среща по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ на Национална програма „Иновации в действие“.

Ние бяхме гости на СУ „П. Кр. Яворов“ гр. Варна, заедно с две неиновативни училища – СУ „Хр. Ботев“ гр. Разград и ПГТТ „Ат. Димитров“, гр. Нова Загора.

Прецизно структурираната тридневна програма ни предостави възможност да наблюдаваме и споделяме функционален опит, идеи и иновативни практики. При изключително наситена програма, в рамките на три дни обменяхме идеи, постижения, опит и образователни иновации.

Нашите домакини ни представиха своите постижения като екоучилище, носител на наградата „Зелен флаг“, с над 20-годишен опит в областта на екологичното образование и възпитание на учениците. Бяхме силно впечатлени от Драматизацията „Екологична приказка на руски език“ по „Как медведь трубку нашел“ от Сергей Михалков.

Чрез ретроспекция на проведените иновативни уроци по проект „Заедно напред и нагоре. Екологични аспекти на експертното учене“ ние се запознахме с работата на СУ „П. Кр. Яворов“ като иновативно училище по глобалната за тази учебна година тема „Черно море“.

Присъствахме на открит урок по биология и здравно образование, в който иновативния процес бе демонстриран пряко, в реална среда. В съвместно занятие на двете иновативни паралелки (4-а и 9-а клас), деветокласници – екоексперти разработиха темата „Организми в Черно море“ на основата на екологични игри със състезателен характер.

По време на кръглата маса „Предизвикателства пред иновативните училища“ се включихме в споделяне на педагогически практики и обмен на нововъведения. Полезни за нас бяха презентациите на  доц. д-р Петя Иванова от Института по океанология на БАН, а на следващия ден посетихме варненския Аквариум.

Гостуването ни беше приятно, интересно, наситено с активен обмен на опит и добри педагогически практики. Изразяваме изключителната си благодарност на нашите домакини. Работата на всички участници по време на мобилността потвърди, че партньорските срещи създават условия за развиване на нов тип култура - култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, включително и създаването на професионални общности между училищата с общи цели.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image