Previous Next

Втора партньорска среща по НП "Иновации в действие" - Варна

От 11 до 13 май екип на СУ "П. Р. Славейков", гр. Трявна, беше гост на ОУ "Панайот Волов", гр. Варна. Посещението беше с цел обмен на добри практики между различни училища по Национална програма "Иновации в действие". Гости на срещата бяха учители от ОУ "Ст. Караджа", Варна и СУ "М. Райкович", Дряново.

 В рамките на трите дни домакините и гостите презентираха своите училищни проекти, споделиха преживените трудности и успехи.

 Директорът на нашето училище г-жа Ганчева представи иновативния ни проект "Млади изследователи по пътя към знанието". Впечатлихме присъстващите с двегодишната работа на изследователските клубове в начален етап и с многобройните дейности по природни науки в 5 и 6 класове.

 Домакините разказаха за своята иновация: иновативен училищен учебен план, който дава възможност на учениците да надградят уменията си по Български език и литература и Английски език и да формират знания  по два нови учебни предмета: Визуални изкуства и Графичен дизайн. Наблюдавахме уроци в 5 и 7 клас, в които на живо бяха демонстрирани придобитите знания и умения.

 Взехме участие и в интерактивни креативни дейности като: рисуване с пясък, изписване текст чрез азбуката "глаголица", моделиране с пластичен материал, редене на дигитален пъзел и др. Интерес предизвика интерактивната игра, чиито сюжет изискваше от учениците да решават задачи от учебното съдържание, за да спасят своята учителка, отвлечена и задържана далеч от училището. Много полезни бяха и неформалните срещи и разговори между екипите на 4-те училища, в които "сверихме часовниците си" с колегите, за да се убедим, че вървим наистина в правилната посока: качествено образование, което дава възможност на всеки ученик да се реализира пълноценно във всички сфери на живота.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image