Десети клас

X а Класен ръководител: Галя Ангелова

паралелка с профил: "Природни науки" и профил "Обществени науки" с интензивно изучаване на английски език