Осми клас

  • Print

Класен ръководител: Диан Пенчев

Паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език