Първо място в състезание по Английски език

 Ученичката Александра Славова Делчева от IV клас зае Iво място на IX състезание по английски език, организирано от образователен център "НОВ ВЕК" - Габрово на 13.02.2016г.