За първи клас

План-прием за учебната 2021/2022 година, утвърден със заповед на директора: 
Утвърдени ред и правила за прием на ученици в първи клас: 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

по приема на ученици в първи клас на СУ ”П. Р. Славейков” - Трявна

Дейност

Срок

1.

Седмица на “Отворените врати” /информационно-рекламна кампания/

26.05.-31.05.2021 г.

2.

Подаване на заявления за класиране в първи клас

01.06. - 04.06.2021 г.

3.

Обявяване на списъци на класираните ученици

04.06.2021г. – 17:00 ч.

4.

Записване на децата, приети на първо класиране

07.06. - 08.06.2021 г.

5.

Обявяване на незаетите места след първо класиране

09.06.2021 г.

6.

Приемане на заявления за участие във второ класиране за обявените незаети места

10.06. - 11.06.2021 г.

7.

Обявяване на списъците с приетите деца след второ класиране

11.06.2021 г. - 17.00 ч.

8.

Записване на децата, приети на второ класиране и обявяване на незаетите места след второ класиране

14.06.2021 г.

9.

Родителска среща на бъдещия първи клас

15.06.2021 г.

10.

Лятно училище за приетите в първи клас ученици

30.08. - 03.09.2021 г.

 

 Работно време на комисията     -  

Място за работа на комисията    -   

Телефон за връзка                       -   0677/6-23-77