Практически семинар на тема "Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес"

На 5 април 2016 г. в учителската стая на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна, педагогическата колегия проведе практически семинар на тема „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“. Учителите се запознаха с факторите, предпоставящи синдрома на „прегарянето“, т.нар. Синдром на burnout или Синдром на професионалното изчерпване в учителската професия. Под ръководството на Офелия Иванова, гл. асистент по педагогика и възрастова психология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, се разгледаха стратегии и техники за овладяване на тези прояви в образователната институция.

 

Емоционалната неустойчивост в работата на учителя е състояние, което изисква осмисляне на стадиите при все по-честите проявления на този феномен, засягащ преобладаващо силно широк кръг професии: – полицаи, учители, журналисти, лекари, научни работници и др. Тези стадии са възпламеняване; мъждукане; опожаряване и изпепеляване. Засягат се всички аспекти на личността – физиологични, емоционални, поведенчески, включително проява на суицидни настроения, инсулт, инфаркт, колит, язва, гастрит, мигрена, астма и др. Повишеното чувство на изтощение може да бъде заменено с формулата на щастието. Разнообразни форми на групова терапия, илюстрация на бързи техники за разтоварване и групова терапия, при които всеки учител изпита усещането за щастие в индивидуален вариант.

   

 

Семинарът беше част от традиционния график за обучение на преподавателите от Тревненското училище и завърши с издаване на сертификати от дружество РААБЕ България. За втори път участието на Офелия Иванова като обучител, динамично и съобразено с актуалната обстановка в съвременната учебна среда, беше изпълнено с позитивни реакции и отзиви от всички участници