• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Седмица на четенето в Славейковото училище

Обявената от МОН седмица на четенето в СОУ „П. Р. Славейков“ беше наситена със събития.
На 7.12.2015 /понеделник/ учениците от 2 до 4 класове отговориха на анкетата „Чета, защото...“
На същия ден деца, облечени в костюми на любими приказни герои, гостуваха на най-малките от ПГ, 1 и 2 класове.

 На 8.12.2015 /вторник/ бяха излъчени най-добър четец и най-добър разказвач в 3 и 4 класове.
По същото време 4 деца от 3 и 4 класове четоха приказки в ЦДГ „Светлина“, а в 5-8 класове се проведе състезания по правопис.
В маратона на четенето, проведен на 10.12.2015 /четвъртък/, в ПИТ от 1 до 4 класове взеха участие и детският писател Рафаел Смирнов и пенсионираната, учителка по български език и литература г-жа Снежана Алексиева.
На 11.12.2015 /петък/ деца подаряваха книги помежду си и на класните библиотеки.
Интересът към седмицата на четенето беше неподправен и споделен от ученици и учители.

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype