Заповед за носене на маски

Заповед  на Министъра на образованието относно носене на лични пердпазни средства виж тук

Информация за свободни места по паралелки

Информация за свободни места места в Средно училище "Петко Рачев Славейков", Трявна 

Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език

На 25.02. СУ "П. Р. Славейков" стана домакин на областния кръг на Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език.

Read more: Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език

Урок по екология

През първата половина на м. април се отбелязва Седмицата на гората. По този повод учениците от Х клас, с класен ръководител г-жа Ганка Димиева, засадиха дръвчета в района над детско селище SOS, гр. Трявна. Инициативата е тяхна, а теренът, видът и бройките фиданки са определени от Лесничейство Плачковци. Ръководители на събитието бяха г-жа Ренета Денчева - помощник-директор в СОУ, г-жа Мариана Атанасова - помощник-директор в СОУ и г-н Иван Бонев – преподавател по физическо възпитание и спорт.

Read more: Урок по екология

Информация за финансова подкрепа на родители


На вниманието на родителите на деца до 14 - годишна възраст за осигурените възможности за получаване на целева помощ

Писмо на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката относно писмо на минисъра на труда и социалната политика с информация за финансова подкрепа на родители в условията на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка чети тук

Медицинските бележки за отсъствие от училище

Във връзка с писмо с изх. № МД-20-3458/31.10.2016 г. на Регионална здравна инспекция гр. Габрово и с писмо с изх. №2162-РД-21-09/02.11.2016 г. на РУО – Габрово, Ви уведомяваме за дадени указания за издаване на медицинска бележка образец, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Read more: Медицинските бележки за отсъствие от училище