След седми клас

Заповед на директора относно приемането на ученици след завършен седми клас за учебната 2021/2022 година.

Може да изтеглите оттук:

 

ГРАФИК

 ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩНАТА  КОМИСИЯ ПО ПРИЕМАНЕ  НА УЧЕНИЦИ

В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вид дейност

Срок

1.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

до 01.07.2021 г.

2.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05.07.- 07.07.2021 г.

3.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2021 г. вкл.

4.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16.07.2021 г. вкл.

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2021 г. вкл.

6.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до22.07.2021 г. вкл.

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

8.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26.07.- 27.07.2021 г. вкл.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

на 29.07.2021 г. вкл.

10.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 30.07.2021 г.

11.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2021 г.

12.

Попълване на  незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10.09.2021 г. вкл.