Обществен съвет

Страници

Във връзка с чл. 252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

На 15.10.2020 г./четвъртък/ от 17:00 часа, ще се проведе събрание на родителите, за избор на Обществен съвет, поради изтичане мандата на настоящия

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО,

ИЗБРАН НА 15.10.2020 Г.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

предсавител

E-MAIL

1

Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Родител на ученик от XI клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Г-жа Стоянка Йончева Христова

Родител на ученик от XI клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Г-н Валентин Георгиев Скендеров

Родител на ученик от V клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Г-жа Ивана Атанасова Янева

Родител на ученик от III клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Г-жа Петя Пенчева Златева

Родител на ученик от V клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Г-жа Лидия Дончева Милиджиева

Родител на ученик от VII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Г-н Кольо Иванов Дабков

Представител на финансиращия орган – Община Трявна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

На първото си заседание новоизбрания Общественият съвет избира за председател - втори мандат Г-жа Боряна Стефанова КазасоваНa 20.10.2016 година се състоя събрание на родителите, излъчени по паралелки,  за избор на Обществен съвет на Славейковото училище. За членове на съвета бяха избрани:

Състав

Представител

Електронна поща

Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Родител на ученик от XI клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Ирена Стефанова Маркова

Родител на ученик от XII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Лидия Дончева Миледжиева

Родител на ученик от VII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Петя Нанева Златева

Родител на ученик от V клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-н Кольо Иванов Дабков

Представител на финансиращия орган – Община Трявна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

На първото си заседание Общественият съвет избира за председател. Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Отчет на Обществен съвет 2016 -2017 г.
Отчет на Обществен съвет 2017 -2018 г
.
Отчет на Обществен съвет 2018 -2019 г.