Обществен съвет - Обществен съвет 2016-2020 г.

Страници


Нa 20.10.2016 година се състоя събрание на родителите, излъчени по паралелки,  за избор на Обществен съвет на Славейковото училище. За членове на съвета бяха избрани:

Състав

Представител

Електронна поща

Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Родител на ученик от XI клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Ирена Стефанова Маркова

Родител на ученик от XII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Лидия Дончева Миледжиева

Родител на ученик от VII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Петя Нанева Златева

Родител на ученик от V клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-н Кольо Иванов Дабков

Представител на финансиращия орган – Община Трявна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

На първото си заседание Общественият съвет избира за председател. Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Отчет на Обществен съвет 2016 -2017 г.
Отчет на Обществен съвет 2017 -2018 г
.
Отчет на Обществен съвет 2018 -2019 г.