Обществен съвет

Във връзка с чл. 252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

На 15.10.2020 г./четвъртък/ от 17:00 часа, ще се проведе събрание на родителите, за избор на Обществен съвет, поради изтичане мандата на настоящия

Read more: Обществен съвет

Политики

Политика за защита на личните данни в СУ "Петко Рачев Славейков", Трявна виж тук 

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за ДОИ виж тук Утвърден бюджет за годината

Утвърден бюджет за календарната 2018 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2018 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2018 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2018 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2018 годинасвали тук

 


 

Утвърден бюджет за календарната 2019 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2019 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2019 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2019 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2019 годинасвали тук

 


 

Утвърден бюджет за календарната 2020 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2020 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2020 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2020 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2020 годинасвали тук

 


 

Утвърден бюджет за календарната 2021 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2021 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2021 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2021 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2021 година: свали тук

 

Subcategories