Обучение от разстояние в електронна среда

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РД09-3172/12.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И РЕШЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ ОТ 13.11.2020 Г., УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС НА СУ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" ГРАД ТРЯВНА ПРЕМИНАВАТ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, СЧИТАНО ОТ 16.11.2020 Г. ДО 27.11.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 

Обществен съвет

Във връзка с чл. 252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

Нa 20.10.2016 година се състоя събрание на родителите, излъчени по паралелки,  за избор на Обществен съвет на Славейковото училище. За членове на съвета бяха избрани:

Състав

Представител

Електронна поща

Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Родител на ученик от XI клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Ирена Стефанова Маркова

Родител на ученик от XII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Лидия Дончева Миледжиева

Родител на ученик от VII клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-жа Петя Нанева Златева

Родител на ученик от V клас

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Г-н Кольо Иванов Дабков

Представител на финансиращия орган – Община Трявна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

На първото си заседание Общественият съвет избира за председател. Г-жа Боряна Стефанова Казасова

Отчет на Обществен съвет 2016 -2017 г
Отчет на Обществен съвет 2017 -2018 г
Отчет на Обществен съвет 2018 -2019 г

На 15.10.2020 г./четвъртък/ от 17:00 часа, ще се проведе събрание на родителите, за избор на Обществен съвет, поради изтичане мандата на настоящия

Утвърден бюджет за годината

Утвърден бюджет за календарната 2018 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2018 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2018 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2018 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2018 годинасвали тук

 


 

Утвърден бюджет за календарната 2019 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2019 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2019 година: свали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2019 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2019 годинасвали тук

 


 

Утвърден бюджет за календарната 2020 година. Изтегли 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесичие на 2020 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесичие на 2020 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесичие на 2020 годинасвали тук

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесичие на 2020 година: свали тук

 

Политики

Политика за защита на личните данни в СУ "Петко Рачев Славейков", Трявна виж тук 

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за ДОИ виж тук Subcategories