Мерки COVID-19

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Мерки за предотвратяване на разпространение на COVID-19 в СУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Трявна, както следва:

  1. Да не се допускат външни лица в сградата на училището.
  2. Да се провежда сутрешен филтър на учениците, който да включва преглед за наличие на грипоподобни симптоми – зачервено гърло, кашлица, хрема. Болни деца и ученици не могат да присъстват в учебните часове. При проявени признаци на неразположение у децата и учениците, същите се настаняват в медицинския кабинет и се уведомяват родителите, които трябва да вземат децата от образователната институция.
  3. Ученици и учители с висока температура над 37°С и грипоподобни симптоми да се отстраняват.
  4. Да се извършва редовна текуща дезинфекция в училището с вирусоцидни биоциди (дезинфектанти). Да се спазват стриктно указанията на производителя за приготвяне на работните разтвори.
  5. Да се проветряват редовно помещенията в училището.
  6. Да се осигури течен препарат за измиване на ръце в санитарните възли.
  7. Да се почистват и дезинфекцират редовно повърхности, които се докосват често от учениците – брави на врати, повърхности на чинове, шкафове и други.
  8. В началото на всеки учебен час, съответният учител да напомня за стриктно спазване на изискванията за лична хигиена – да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег и други.

 

Във връзка със заповед № РД-04-615/12.03.2020 г. виж тук