Правила за обучение в ОРЕС

Правила за обучение от разстояние в електронна среда 

Удължаване на срока на противоепидемичните мерки

Със заповед на Министъра на здравеопазването и с решение на Народното събрание на Република България се удължава срока на дистанционно обучение до 12.04.2020 г. включително.

 

Във връзка със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. виж тук 

Седмичната учебна програма за всички класове се запазва, но се променя започването на часовете и продължителността им.