Визия

СУ „П. Р. Славейков” е модерно, иновативно, конкурентноспособно, привлекателно за учениците училище, което:

  • осигурява качествено образование;
  • поощрява учениците с активна позиция в учебно-възпитателния процес;
  • гарантира удовлетворение на образователните потребности и развиване на личностния потенциал на всеки ученик;
  • предоставя възможности за реализация във висши учебни заведения в България и чужбина

Мисия

Image

Последни новини

Виж всички новини

Важни новини

Виж всички новини
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image