• 0677 62377
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • 07:00 - 17:00

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД ТРЯВНА

  в резултат на това, че сте на бенефициент по

проект BG05M2OP001-3.025-0002-С01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“

Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в трудно достъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общности местно развитие на МИГ „Дряново- Трявна- в сърцето на Балкана“

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в подборката се представят в срок до 30.09.2021 г. в канцеларията на училището на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

За повече информация на телефон: 0879 260 940

 ОБЯВЯВА

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. КЛУБ „АЗ ГОВОРЯ ПРАВИЛНО“ „е насочен към работа с деца с говорни дефекти от всички възрастови групи

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Логопедия“, Проф.квалификация - логопед;

 1. КЛУБ „НЕКА ПРОЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И УЧИМ АНГЛИЙСКИ“ е предвиден за работа с ученици от начален етап. Изучаването на английски език ще бъде комбинирано с приложни дейности.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „НУП с английски език“, Проф.квалификация –начален учител и учител на английски език;

 1. КЛУБ "ПСИХИКА И ЗДРАВЕ" е ориентиран към децата, проявява хиперактивност, апатичност, агресия, насилие, конфликт и асоциално поведение .

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Психология“, Проф.квалификация - училищен психолог;

 1. КЛУБ „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ“ „е фокусиран към учениците от начален етап. Клубните дейности ще могат да се запознаят със деца с подходящи хранителни вещества и с тяхното значение за развитие на организма и укрепване на здравето.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „НУП“, Проф.квалификация –начален учител;

 1. КЛУБ „ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА“ - „е насочен към учениците от всички възрасти, водещи заседнал начин на живот и с произведени от това здравословни проблеми.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - ФВС и физическо възпитание на деца с увредено здраве, Проф.квалификация - учител по ФВС на деца с увредено здраве;

 1. КЛУБ „ХИГИЕНА И ЗДРАВЕ“ е насочен към участниците от всички възрастови групи, живеещи при лоши битови условия и във семейните групи, които нямат потенциал да развиват хигиенни знания и навици.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - Медицина, Проф.квалификация - общопрактикуващ лекар/специална медицина

 1. КЛУБ „БИТ И ТРАДИЦИИ“ е насочен към децата във възрастовата група 5-7 клас, който ще се възползва от изучаването на автентично необходимите фолклори, ежедневни и празнични обичаи в родния край.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по музика, Проф.квалификация –учител по музика и народно пеене;

 1. КЛУБ „ОПАСНИТЕ ЗАВИСИМОСТИ“ е насочен към превенция при използване на наркотични вещества.

Степен на образование - висше образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика, Проф.квалификация –учител, Изпитване на работа по програми за превенция на употреба на наркотични вещества;

 1. КЛУБ “КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ”- / за ученици в гимназиален етап /

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по чужд език “, Проф.квалификация –учител по чужд език;

 1. КЛУБ „ЧОВЕКЪТ-ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА“ е фокусиран към екологичната култура на подърстващите и е предназначен за учениците във възрастовата група 5-7 клас. Действията в клуба могат да се свържат с формирането на природосъобразен мироглед.

Степен на образование - висше образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по природни науки, Проф.квалификация - учител по естествени науки;

 1. КЛУБ „НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА“ е насочен към учениците в гимназиалния етап, на които предстои да се постави вода на МПС.

Степен на образование-ОКС-минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност- Методика на обучение по БДП, Проф. Квалификация –учител по БДП, автоинструктор-преподавател

Допълнителни изисквания за заемане на длъжност:

 1. Да е дееспособно лице;
 2. Да не е осъществено за умишлено престъпление от общ характер и да не е само за съдебен ред от правото да заема съответстваща длъжност
 3. Да не пострада от увреждане и отклонение, което застрашава живота и здравето на децата.
 4. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Интернет;

Трудов стаж и опит в специална дейност и опит в предмети за клубни дейности с предимство при избора.

Кратко описание на длъжността:

 1. Планира, подготвя и реализира клубни дейности, описани в проекта.
 2. Реализирайте публични прояви в клуба с помощта на партньори по проекта.
 3. Изготвяне и отчитане пред ръководителя на проекта ежемесечни текстове, отчетени за работа в клуба.
 4. Допълнително и представяме ръководството на проекта за ежемесечни присъствени листове
 5. Разпределени за пропорционално необходими материали и консултации за работа в клуба.
 1. Изготвяне и представяне на ръководител на проекти, заявки за закупуване на материали и консултации за работа в клуба, съобразено с планиране на проекта.
 2. Участва в планирането по проектни дейности
 3. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта.
 4. Създаването и поддържането в процеса на работна атмосфера и дисциплина, които са благоприятни и стимулират образователната среда, осигуряват качествено образование и активно социално приобщаване, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и взаимодействие.
 5. В работата си е длъжен да не може да се образува на пряка и непряка дискриминация.
 6. Води за установяване на дейността на клубната документация.
 7. Изпълняващи и други задържани, издигнати от ръководителя на проекта, свързват се с най -глагомата дейност за реализация на проекта

 


 

Модно ревю и проектиране на компютърно моделиране за Световния ден на рециклиране, 18 март 2021 г.

Децата от първи „а“, третият и четвъртият клас се включват в оригиналната инициатива за Световния ден за рециклиране. Тя е част от проект „Партньорство за красива и чиста България“ и Програма_Място България по иницирана на сдружение BG Бъди Активен!


На 25.02. СУ "П. Р. Славейков" стана домакин на областния кръг на Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език.

Училището се представя с авторски етюд "Три НЕстари жени" на Богдан Бончев, ученик от XIа клас, с участието и на Станислава Денева от VIIIа и Изабела Данаилова в Xa клас. Краткият срок за подготовка и втората грипна ваканция на учениците няма възможност да се подготви достатъчно, но заслужава похвала и поощрение за вложените усилия, време и желание. Важното е, че и те, и публиката от осмокласиците, които дойдоха за подкрепа, както и самата комисия, се забавлява искрено

 

.


Image
Image
Image
Image

Календар

Октомври 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
© 2021 СУ Трявна Всички права запазени.