Свободни места

Справка за свободни места по паралелки до 1.12.2023 г.  

 

 паралелка

 описание (вид паралелка)

 брой свободни места

1.а

Общообразователна

4

1.б

Общообразователна

4

1.в

Общообразователна

4

2.а

Общообразователна

10

2.б

Общообразователна

6

3.а

Общообразователна

5

3.б

общообразователна

4

4.а

общообразователна

 3

4.б

общообразователна

 1

5.а

общообразователна

5

5.б

общообразователна

5

6.а

общообразователна

5

6.б

общообразователна

5

7.а

общообразователна

5

7.б

общообразователна

12

8.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

1

9.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

4

10.а

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

4

11.а

Профил "Природни науки"

2

12.а

Профил "Природни науки"

3

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image