График на учебния ден при ОРЕС

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ I - XII КЛАС

ОТ 22.10.2021 Г.

 

 

 

1 - 4 клас

5 – 7 клас

8 -12 клас

 

начало на часа

край на часа

начало на часа

край на часа

начало на часа

край на часа

1 час

8:30 ч.

8:50 ч.

8:00 ч.

8:30 ч.

8:00 ч.

8:40 ч.

2 час

9:05 ч.

9:25 ч.

8:55 ч.

9:25 ч.

8:55 ч.

9:35 ч.

3 час

9:40 ч.

10:00 ч.

9:50 ч.

10:20 ч.

9:50 ч.

10:30 ч.

 

Голямо междучасие

4 час

10:30 ч.

10:50 ч

11:00 ч.

11:30 ч.

11:00 ч.

11:40 ч.

5 час

11:05 ч.

11:25 ч.

11:55 ч.

12:25 ч.

11:55 ч.

12:35 ч.

6 час

11:40 ч.

12:00 ч.

12:50 ч.

13:20 ч.

12:50 ч.

13:30 ч.

7 час

 

 

13:45 ч.

14:15 ч.

13:45 ч.

14:25 ч.

 

Обедна почивка

ЦОУД

13:30 ч.

13:50 ч.

14:00 ч.

14:30 ч.

 

 

ЦОУД

14:05 ч.

14:25 ч.

14:40 ч.

15:10 ч.

 

 

ЦОУД

14:40 ч.

15:00 ч.

15:20 ч.

15:50 ч.

 

 

ЦОУД

15:15 ч.

15:35 ч.

16:00 ч.

16:30 ч.

 

 

ЦОУД

15:50 ч.

16:10 ч.

16:40 ч.

17:10 ч.

 

 

 

Image
Image
Image
Image