Преминаване на учениците от 6.12.2012г. от V до XII клас в присъствено обучение

Печат

Във връзка с преминаване на паралелките от V до XII клас в присъствено обучение (с изключване на Х а клас), считано от 06.12.2021 г. ще се проведе изследване на учениците с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, съгласно Насоки на МОН.

Тестването на учениците от I до XII клас ще се проведе от ръководителите на класа на всеки понеделник по време на първия учебен час. Дневното разписание на часовете за ден понеделник се променя по следния начин:

- Първи час - час на класа – тестване на учениците;

- Всички останали часове се изместват с един учебен час и са с нормална продукция.

Преподавателите по предмети създават организация за обучение в ОРЕС за Х а клас и синхронно обучение за учениците по паралелки, за които няма подадена декларация.