Поклон, Апостоле!

Рецитал на учениците от II б клас
ръководители: г-жа Д. Христова и г-жа В. Ненова
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image