Единайсти клас

11 а Класен ръководител: Венета Ангелова