Десети клас

10а Класен ръководител: Ганка Симеонова