Девети клас

IX а клас Класен ръководител: Калоян Узунов

Паралелка с профил "Икономическо развитие"

IX б клас Класен ръководител: Ренета Денчева

 Паралелка с профил "Математически"