Стипендии

Въз основа на Постановление МС № 328 от 21.12.2017 г.  и в изпълнение на заповед № РД-04-24/20.09.2017 г.,  утвърдени са със заповед № РД-04-468/12.02.2018 г. на директора на училището за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и утвърдени вътрешни правила за получаване на стипендии в СУ "П. Р. Салвейков" публикуваме следните документи:

 

Правила за отпускане на стипендии: 

 

Приложения: Свали тук

Заповед на директора за определяне комисия за стипендиите през учебната 2018/2019 година. 

Предложение на комисията за отпускане на стипендии през I учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

  Заповед на директора:

 

 Предложение на комисията за отпускане на стипендии през II учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

Заповед на директора: