Стипендии

 • Във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и утвърдени вътрешни правила за получаване на стипендии в СУ "П. Р. Салвейков" публикуваме следните документи:

  Правила за отпускане на стипендии:

  Приложения: Свали тук

  Заповед на директора за определяне комисия за стипендиите през учебната 2017/2018 година. 

   

  Предложение на комисията за отпускане на стипендии през I учебен срок на учебната 2017/2018 година: 

   Заповед на директора:

   Предложение на комисията за отпускане на стипендии през II учебен срок на учебната 2017/2018 година: 

  Заповед на директора: