Осми клас

Класен ръководител: Галя Ангелова

Паралелка с профил "Природни науки" и профил "Обществени науки" с интензивно изучаване на английски език