Дванайсти клас

 

12 а Класен ръководител: Рени Бонева