Осми клас

Класен ръководител: Венета Ангелова

Десети клас

10а Класен ръководител: Ганка Симеонова