Урок по екология

През първата половина на м. април се отбелязва Седмицата на гората. По този повод учениците от Х клас, с класен ръководител г-жа Ганка Димиева, засадиха дръвчета в района над детско селище SOS, гр. Трявна. Инициативата е тяхна, а теренът, видът и бройките фиданки са определени от Лесничейство Плачковци. Ръководители на събитието бяха г-жа Ренета Денчева - помощник-директор в СОУ, г-жа Мариана Атанасова - помощник-директор в СОУ и г-н Иван Бонев – преподавател по физическо възпитание и спорт.

Read more: Урок по екология

Дванайсти клас

 

12а Класен ръководител: Виолета Тачева

12б Класен ръководител: Миглена Досева

Девети клас

9а клас Класен ръководител: Рени Бонева

 

Осми клас

Класен ръководител: Венета Ангелова

Единайсти клас

11а Класен ръководител: Симона Ментова

More Articles...

  1. Десети клас