Стипендии

 • Във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и утвърдени вътрешни правила за получаване на стипендии в СУ "П. Р. Салвейков" публикуваме следните документи:

  Правила за отпускане на стипендии:

  Приложения: Свали тук

  Заповед на директора за определяне комисия за стипендиите през учебната 2017/2018 година. 

   Предложение на комисията за отпускане на стипендии през I учебен срок на учебната 2017/2018 година: 

   Заповед на директора:

   

  Въз основа на ПМС № 328/21.12.2017 г. Обн. в ДВ бр.103 от 28.12.2017 г и в изпълнение на заповед № РД-04-24/20.09.2017 г.,  утвърдени са със заповед № РД-04-468/12.02.2018 г. на директора на училището 

  Влизат в сила от втория учебен срок на учебната 2017/2018 година.

  Правила за отпускане на стипендии: 

   Предложение на комисията за отпускане на стипендии през II учебен срок на учебната 2017/2018 година: 

  Заповед на директора:

   

   

   

Урок по екология

През първата половина на м. април се отбелязва Седмицата на гората. По този повод учениците от Х клас, с класен ръководител г-жа Ганка Димиева, засадиха дръвчета в района над детско селище SOS, гр. Трявна. Инициативата е тяхна, а теренът, видът и бройките фиданки са определени от Лесничейство Плачковци. Ръководители на събитието бяха г-жа Ренета Денчева - помощник-директор в СОУ, г-жа Мариана Атанасова - помощник-директор в СОУ и г-н Иван Бонев – преподавател по физическо възпитание и спорт.

Read more: Урок по екология

Дванайсти клас

 

12а Класен ръководител: Виолета Тачева

12б Класен ръководител: Миглена Досева

Девети клас

9а клас Класен ръководител: Рени Бонева

 

Осми клас

Класен ръководител: Венета Ангелова