• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Славейково училище

Възрожденски дух и съвременна перспектива!

180 Славейково училище!

 

Страници

 Още история

Първото просветно училище в Трявна е килийното училище при църквата “Св. Архангел Михаил” през ХVII век.Независимо от своята огромна роля за поддържане писмеността и културата на тревненци през османското владичество, знанията получени от килийните училища се оказвали недостатъчни и несъвместими със задачите на възродителния процес през XIX век. 
През 1835 г. е създадено габровското училище, което се счита за началото на българската просвета.През същата година е получено разрешение за създаването на “Светото тревненско училище”.
С помощта на Никола Стоянов- търговец в Букурещ и Петър Сапунов - служител в руското консулство през 1836г. започва изграждането на тревненското училище и макар не напълно завършено през 1839 г- то приема първите ученици. То става извор на просвета, на родолюбие и граждански дух, път към мечтаната Сградата на училището прави впечатление с националния си стил. Тя е двуетажна строена от камък и дърво.

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype