• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Февруари - месец на трезвеността

     В края на м. януари 2015 г. в СОУ „П. Р. Славейков”, гр. Трявна беше обявен конкурс за рисунка и колаж. Темата е посветена на месеца на трезвеността – февруари.

Учениците от начален курс бяха призовани да споделят на белия лист вижданията и познанията си за вредата от алкохола, тютюнопушенето  и другите наркотици. Госпожа Юлия Заркова – възпитател в начален курс и госпожа Галя Василева – преподавател по математика и ИТ в СОУ”П. Р. Славейков” подредиха изложба от добрите детски творби в коридора пред учителската стая.

 

 

Госпожа Боряна Димитрова – преподавател по изобразително изкуство в училището ще оглави жури, което ще определи трите най-оригинални хрумвания. Те ще бъдат наградени, а снимки на всички творби, с имената на малките художници, ще бъдат качени на сайта на СОУ „П. Р. Славейков”.

 Беседи, мисли и опит по повод месеца на виното и любовта бяха проведени и споделени в часа на класния ръководител в повечето класове на СОУ”П. Р. Славейков”, гр. Трявна.

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype