• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Инициативи "Чети с мен"

Във връзка с национална кампания „България чете” в СОУ „Петко Рачев Славейков” се проведоха  следните дейности:

 

 На 21.01.2015година „Чети с мен“

 • В чудният свят на приказките библиотекарката госпожа Бистра Пеева отведе децата от Ia клас Iб клас. Заедно прочетоха приказките: „Заекът и лисицата”, „Лисицата и таралежът”. Докоснаха се и до други книжки.
    

На 22.01.2015г.

 • Учениците от IIа клас в часа по интереси в ПИГ проведоха състезание по изразително четене на приказката „Котаракът в чизми”.
 • Добрите художници от групата илюстрираха моменти от интересните истории на главния герой.
СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype