Открит урок по физика и астрономия

На 8.02.2016г. се проведе открит урок по физика и астрономия с учениците от 7а клас с преподавател г-жа Виолета Тачева.

 За пореден път наблюдаваме практическо приложение на системата „ученици обучават ученици“.  По забавен и нестандартен начин дванаседетокласниците Иван Манолов и Михаил Колев от  паралелка с профил „Природоматематически – Физика и астрономия“ изнесоха урок на тема „Трептения“.

 

Чрез дигитални технологии, използвайки образователния сайт „Уча се“, урокът бе изпълнен с много интерактивност, което позволи на учениците да наблюдават опитни постановки, да овладеят основни формули при решаване на задачи и самостоятелно на практика да прилагат при лабораторни измервания.