• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Седмица на двигателната активност

Седмица на двигателната активност от 23. 11. – 27. 11. 2015 г.

На 23. 11. 2015 г. започва седмицата за двигателна активност в Славейковото училище:

Баскетбол за момчета и момичета в две възрастови групи с начален час 14:45 ч.;

 • 5-8 клас
 • 9-12 клас

На 24. 11. 2015 г. ВОЛЕЙБОЛ МОМИЧЕТА НАЧАЛО: 14.45 ч.

На 25. 11. 2015 г. ВОЛЕЙБОЛ МОМЧЕТА НАЧАЛО: 14.45 ч.

Победителите играят помежду си за определяне на отбор УЧИЛИЩЕН ШАМПИОН

 

 

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype