• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Празник на училището послучай 180 години Славейково училище
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

180 години Славейково училище

   180 години не са малко време. Не случайно то битува сред повечето тревненци с името „Старото училище”. Въпреки че и това е оспоримо. Не може мястото за изява на младите да бъде старо. Стотици търсещи, можещи, уверени или неуверени в себе си ученици прекрачват прага на училището, а там, където властва младежки дух, всичко е ново, красиво и младо. Защото Славейковото училище е храм на науката и мисълта. Храмовете не остаряват. И ако без Славейков българскакта литература не би била същата – може би по-лоша, може би по-добра, но при всички случаи по-бедна, то спокойно можем да заявим, че без нашето училище Трявна нямаше да бъде същата.

Честит празник!

Медицинските бележки за отсъствие от училище

Във връзка с писмо с изх. № МД-20-3458/31.10.2016 г. на Регионална здравна инспекция гр. Габрово и с писмо с изх. №2162-РД-21-09/02.11.2016 г. на РУО – Габрово, Ви уведомяваме за дадени указания за издаване на медицинска бележка образец, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Read more: Медицинските бележки за отсъствие от училище 

За "Училищен плод"

ЗАПОВЕД

за определяне на заявител по

Схема „Училищен плод“ в СУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Трявна: свали тук 

Училищен консултант

Всеки ученик, който има нужда от съвет или подкрепа, независимо от какво естество, може да пише на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Това е училищния електронен консултант, който ще работи за решаване на споделените проблеми, като запази в пълна тайна получената информация.

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg