• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Articles Category Module

This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • 22 април Ден на планетата замя
 • Административни услуги предоставени от училището
 • Нормативни документи
 • Решение за откриване на процедура №937793
 • Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език
 • Мерки COVID-19
 • Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
 • Настоятелство
 • Училищен плод
 • Вътрешни правила
 • Решение за откриване на процедура
 • Oбразци на заявления
 • Пети клас
 • График на занятията
 • Удължаване на срока на противоепидемичните мерки
 • Проект "Образование за утрешния ден"
 • Графици
 • Проект "Подкрепа за успех"
 • Решение за откриване на процедура №933588
 • Онлайн обучение
 • Шести клас
 • Самостоятелна форма
 • За "Училищен плод"
 • Дистанционно обучение
 • Спортни състезания
 • Седми клас
 • Ръководство
 • Проект BeEcos
 • Проект "Научи се да даряваш"
 • Syndicate Module
 • Единайсти клас
 • Полезни ресурси
 • Обществен съвет
 • Учебници
 • Урок по екология
 • Утвърден бюджет за 2018 година
 • Медицинските бележки за отсъствие от училище
 • Информация за свободни места по паралелки
 • Училищен консултант
 • Участие в регионална коференция
 • Призови места в национален конкурс
 • Открит урок по физика и астрономия
 • Среща на клуб "Дебати" с депутата от ГЕРБ Андрей Новаков
 • Седмица на четенето в Славейковото училище
 • Благотворителна акция
 • Седмица на двигателната активност
 • Първо място в състезание по Английски език
 • Световен ден за превенция на насилието над деца
 • Състезание по творческо писане
 • 16 ноември – Международен ден на толерантността
 • Признание
 • 165 години от рождението на Ангел Кънчев
 • Честит празник!
СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype