Четвърти клас

Резултати

 от анкетата «Чета защото...»

  • Обичам да пътешествам;
  • Изучавам културата на други народи;
  • Да участвам в незабравими приключение;
  • Да усещам силата на това , което изпитват героите – радост и гняв, сила и страх, любов и омраза;
  • Защото винаги мога да открия нови безценни съкровища - знанията.
Последна книга
  •  Ян Биниян
  • Приказки от цял свят
Любима книга
  • Пипи дългото чорапче
  • Ян Бибиян
  • Приказки на Братя Грим