• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

За ученика

Седмично разписание за втори учебен срок

Подготвителна група

 

ПГ

 

Понеделник

1

физическа култура

2

околен свят

3

БЕЛ

4

конструиране и технологии

 

 

 

Вторник

1

изобразително изкуство

2

изобразително изкуство

3

математика

 

 

 

Сряда

1

околен свят

2

БЕЛ

3

музика

4

физическа култура

 

 

 

Четвъртък

1

БЕЛ

2

математика

3

конструиране и технологии

 

 

 

Петък

1

физическа култура

2

математика

3

музика

Първи клас

 

 

 

Понеделник

 

Понеделник

1

БЕЛ

1

Математика

2

БЕЛ

2

БЕЛ

3

ИУЧ изобр. изкуство

3

ИУЧ изобр. изкуство

4

Математика

4

Спортни дейности

5

Час на класа

5

Час на класа

 

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

1

Математика

1

Физ. възп. и спорт

2

БЕЛ

2

БЕЛ

3

Музика

3

Математика

4

Физ. възп. и спорт

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

Музика

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

1

Околен свят

1

БЕЛ

2

БЕЛ

2

Математика

3

Спортни дейности

3

Околен свят

4

Технологии и предприемачество

4

Изобр. изкуство

5

Математика

5

Изобр. изкуство

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

Математика

1

БЕЛ

2

Физ.възп. и спорт

2

БЕЛ

3

БЕЛ

3

Математика

4

БЕЛ

4

Физ. възпитание и спорт

5

Музика

5

Музика

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

1

ИУЧ БЕЛ

1

ИУЧ БЕЛ

2

ИУЧ математика

2

ИУЧ математика

3

Изобр. изкуство

3

БЕЛ

4

Изобр. изкуство

4

Технологии и предприемачество

Втори клас

 

IIа

 

IIб

 

Понеделник

 

Понеделник

1

математика

1

БЕЛ

2

физ.възп. и спорт

2

БЕЛ

3

БЕЛ

3

математика

4

БЕЛ

4

музика

5

час на класа

5

час на класа

 

 

 

 

 

Вторник

 

Вторник

1

околен свят

1

околен свят

2

математика

2

физ. възп. и спорт

3

музика

3

математика

4

БЕЛ

4

ИУЧ английски език

5

ИУЧ английски език

5

БЕЛ

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

1

английски език

1

БЕЛ

2

БЕЛ

2

английски език

3

спортни дейности ГЙ

3

изобр. изкуство

4

БЕЛ

4

изобр. изкуство

5

изобр. изкуство

5

БЕЛ

6

изобр. изкуство

6

физ.възп. и спорт

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

физ.възп. и спорт

1

английски език

2

БЕЛ

2

математика

3

математика

3

музика

4

английски език

4

БЕЛ

5

музика

5

спортни дейности

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

1

ИУЧ БЕЛ

1

ИУЧ БЕЛ

2

ИУЧ математика

2

ИУЧ математика

3

технологии и предприемачество

3

технологии и предприемачество

4

БЕЛ

4

БЕЛ

Трети клас

 

IIIа

 

IIIб

 

Понеделник

 

Понеделник

1

БЕЛ

1

технологии и предприемачество

2

математика

2

БЕЛ

3

физ. възп. и спорт

3

английски език

4

английски език

4

математика

5

БЕЛ

5

човекът и обществото

6

час на класа

6

час на класа

 

Вторник

 

Вторник

1

БЕЛ

1

БЕЛ

2

математика

2

БЕЛ

3

английски език

3

спортни дейности

4

изобр. изкуство

4

математика

5

изобр. изкуство

5

изобр. изкуство

6

човекът и обществото

6

изобр. изкуство

 

Сряда

 

Сряда

1

математика

1

физ. възп. и спорт

2

спортни дейности

2

човекът и природата

3

английски език

3

математика

4

човекът и природата

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

английски език

6

музика

6

БЕЛ

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

БЕЛ

1

математика

2

БЕЛ

2

компютърно моделиране

3

компютърно моделиране

3

човекът и обществото

4

човекът и обществото

4

БЕЛ

5

математика

5

музика

6

технологии и предприемачество

6

английски език

 

Петък

 

Петък

1

БЕЛ

1

ИУЧ английски език

2

ИУЧ математика

2

физ. възп. и спорт

3

физ. възп. и спорт

3

ИУЧ математика

4

ИУЧ БЕЛ

4

БЕЛ

5

ИУЧ английски език

5

ИУЧ БЕЛ

Четвърти клас

 

IVа

 

IVб

 

Понеделник

 

Понеделник

1

БЕЛ

1

човекът и обществото

2

БЕЛ

2

английски език

3

математика

3

БЕЛ

4

музика

4

математика

5

човекът и природата

5

физ. възп. и спорт

6

час на класа

6

час на класа

 

Вторник

 

Вторник

1

БЕЛ

1

човекът и природата

2

английски език

2

математика

3

БЕЛ

3

изобр. изкуство

4

математика

4

изобр. изкуство

5

физ. възп. и спорт

5

БЕЛ

 

 

6

модул

 

Сряда

 

Сряда

1

човекът и обществото

1

БЕЛ

2

математика

2

математика

3

БЕЛ

3

музика

4

английски език

4

човекът и природата

5

изобр. изкуство

5

БЕЛ

6

изобр. изкуство

6

БЕЛ

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1

човекът и природата

1

БЕЛ

2

домашен бит и техника

2

математика

3

математика

3

физ. възп. и спорт

4

БЕЛ

4

БЕЛ

5

БЕЛ

5

английски език

6

модул

 

 

 

Петък

 

Петък

1

ЗИП БЕЛ

1

ЗИП математика

2

английски език

2

ЗИП БЕЛ

3

ЗИП математика

3

английски език

4

физ.възп. и спорт

4

домашен бит и техника

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg