Четвърти клас

Резултати

 от анкетата «Чета защото...»

 • Обичам да пътешествам;
 • Изучавам културата на други народи;
 • Да участвам в незабравими приключение;
 • Да усещам силата на това , което изпитват героите – радост и гняв, сила и страх, любов и омраза;
 • Защото винаги мога да открия нови безценни съкровища - знанията.
Последна книга
 •  Ян Биниян
 • Приказки от цял свят
Любима книга
 • Пипи дългото чорапче
 • Ян Бибиян
 • Приказки на Братя Грим

Трети клас

Резултати

 от анкетата «Чета защото...»

 • обичам да пътешествам;
 • обичам да се пренасям в други светове;
 • защото винаги мога да открия нови безценни съкровища – знания;
 • обогатявам се със знания и правя живота си по-интересен.
Последна книга
 • Карсон, който живее на покрива
 • Малки жабешки истории
 • Приключенията на Лукчо
 • Басни
Любима книга
 • Пили дългото чорапче
 • Хитър Петър
 • Алиса в страната на чудесата
 • Приказки

Втори клас

Резултати

 от анкетата «Чета защото...»

 • обичам да пътешествам;
 • обичам да се пренасям в други светове;
 • въплъщавам се във всевъзможни герои;
 • обогатявам се със знания.
Последна книга
 • Приказки за Хитър Петър;
 • Пипи дългото чорапче;
 • Писмата на един дакел.
Любима книга
 • Български народни приказки;
 • Приказки на Братя Грим;
 • Пипи дългото чорапче.